A Lamdang Bel

Key – Bb
Nitak ni a tumsuk lamdang sa ing,
Zing nisua zong lamdang sa ing;
Ka thinsung hong khoitha a lamdang bel in,
Pathian hong itna hi, lungdam ing

Oh! Hi thu lamdangbel sa’ng!
Hi thu lamdangbel sa’ng,
Pathian in kei hong it zezen;
Oh! Hi thu lamdangbel sa’ng!
Hi thu lamdangbel sa’ng,
Pathian in kei hong it zezen.

Tuk hun anlaak hunte lamdang sa ing;
Vantung aksi le nite zong;
Ka thinsung hong khoitha a lamdang bel in,
Hi a thak kaphaw hong itna hi.

Tuipi sung a omte lamdang sa ing;
Leisung om, na manphate zong;
Ka thinsung hong khoitha a lamdang bel in,
Pathian hong piaksa hi lungdam ing.

_______________________

The Wonder Of It All
Sizang Labu – 498
Eph. 2:8-9,1 John 4:19

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s